ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ για τα πληρώματα

Εδώ θα αναρτηθούν links για τα βιογραφικά σας ανά περιοχή και θα προστατεύονται με κωδικό. Μόνον όποιος ενδιαφέρεται πραγματικά θα αποκτά πρόσβαση και μόνον αφού ερωτηθείτε και συμφωνήσετε.

CV’s

Access to the CV’s only after official request

Please mail to crew@crewlist.gr including your request (Region, type of crew, type of boat, salary).

We strongly recommend to post a job instead and you will be contacted by interested crew members.

Thank you