ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ για τους ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Τα βιογραφικά σας αναρτώνται μόλις τα ανεβάσετε και γίνουν αποδεκτά από τον Διαχειριστή. Εάν διαφωνείτε με αυτό, μην τα ανεβάσετε και επικοινωνήστε με το Διαχειριστή για πιθανές εναλλακτικές λύσεις.

Η εγγραφή σας γίνεται αυτόματα με την υποβολή της φόρμας δημοσίευσης και δεν χρειάζεται να κάνετε κάποια άλλη ενέργεια από το να ελέγξετε το email σας. Κατόπιν αυτού θα μπορείτε να δείτε τα βιογραφικά που είναι καταχωρημένα και να έχετε πρόσβαση σε δικό σας πίνακα ελέγχου ώστε να προσθέσετε, αφαιρέσετε ή τροποποιήσετε ό,τι αναρτήσατε. Διαφορετικά επικοινωνήστε με το Διαχειριστή.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ για τους ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

Συνιστούμε ανεπιφύλακτα να δημοσιεύσετε μια θέση εργασίας και θα επικοινωνήσουν μαζί σας οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.
Εάν επιθυμείτε να δείτε τα βιογραφικά, θα πρέπει να εγγραφείτε.

Η εγγραφή σας γίνεται αυτόματα με την υποβολή της φόρμας δημοσίευσης και δεν χρειάζεται να κάνετε κάποια άλλη ενέργεια από το να ελέγξετε το email σας. Κατόπιν αυτού θα μπορείτε να δείτε τα βιογραφικά που είναι καταχωρημένα και να έχετε πρόσβαση σε δικό σας πίνακα ελέγχου ώστε να προσθέσετε, αφαιρέσετε ή τροποποιήσετε ό,τι αναρτήσατε. Διαφορετικά επικοινωνήστε με το Διαχειριστή.

INFO for the CANDIDATES

Your resumes are posted as soon as you upload them and are approved by the Administrator. If you disagree, please do not upload any resume and contact the Administrator for possible alternatives.

Βy submitting the post form you are automatically signed up (registered) and it is not necessary to take any other action than check your email. You will then be able to view the CVs that are listed and access your own board to add, remove or modify what you have posted. Otherwise contact the Administrator.

INFO for the EMPLOYERS

We strongly recommend to post a job instead and you will be contacted by interested crew members.
If you wish to view the CVs, it is required to be a registered user. Otherwise contact the Administrator.

Βy submitting the post form you are automatically signed up (registered) and it is not necessary to take any other action than check your email. You will then be able to view the CVs that are listed and access your own board to add, remove or modify what you have posted. Otherwise contact the Administrator.

Thank you

Sorry, you do not have permission to browse resumes.