About Us

Το crewlist.gr είναι το web site που αφιλοκερδώς δίνει στους επαγγελματίες του κλάδου το χώρο που χρειάζονται για να συνευρίσκονται, συζητούν, προτείνουν, διαβουλεύονται, αποφασίζουν και προωθούν τις υπηρεσίες τους σε Έλληνες και ξένους πλοιοκτήτες, πελάτες και εταιρείες του κλάδου του θαλασσίου τουρισμού ως μια βάση δεδομένων επαγγελματιών, συγκεντρωτικά, ως το ευρετήριο επαγγελματιών Skipper – Hostess – Πληρώματα από την κάλυψη θέσης skipper – hostess για μια εβδομάδα, μέχρι και τις εθνικές ή διεθνείς μεταφορές.

Το crewlist.gr στόχο έχει επίσης την καθημερινή ενημέρωση των επαγγελματιών – αφιλοκερδώς – για θεσμικά και άλλα θέματα που τους απασχολούν, δίνοντάς τους επίσημες και έγκυρες απαντήσεις.

Σήμερα, όποιος χρειάζεται υπηρεσίες Skipper – Hostess – Πληρώματος έχει την δυνατότητα απ’ ευθείας επικοινωνίας και συνεννόησης με αυτούς, ξεκάθαρα και ανοιχτά εκ των προτέρων. Ο τελικός Έλληνας ή ξένος Ναυλωτής, το ελληνικό ή ξένο ναυλομεσιτικό ή άλλο γραφείο, ο Έλληνας ή ξένος πλοιοκτήτης, μπορούν να αναρτούν προτάσεις στους επαγγελματίες αφού περιγράψουν επακριβώς τι αναζητούν, τις προτιμήσεις και εμπειρία του πελάτη σε σκάφος γενικά αλλά και σε σκάφος στην Ελλάδα, τον αριθμό των επιβαινόντων, το είδος του σκάφους και των καμπινών του, τον τρόπο συνεργασίας με τον επαγγελματία καθώς και να απαντήσουν σε όποιες ερωτήσεις των επαγγελματιών που ίσως ενδιαφερθούν για τη συγκεκριμένη ζήτηση.

Διαβάστε την αποποίηση ευθύνης πριν συνεχίσετε

Αποποίηση ευθυνών

Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας, πριν αποφασίσετε να τη χρησιμοποιήσετε.
Οι παρακάτω όροι χρήσης έχουν εφαρμογή στον ιστότοπο www.crewlist.gr , το οποίο μπορεί να αναφέρεται παρακάτω ως «Ιστοσελίδα», «ιστότοπος», «εμάς», «εμείς», «μας» κλπ.
Έχουν σκοπό να σας ενημερώσουν για τις πληροφορίες και τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, πως τις χρησιμοποιούμε, πως τις προστατεύουμε και τί είδους επιλογές έχετε ως προς την ιδιωτικότητά σας.
Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς του όρους οφείλει να απέχει από τη χρήση της ιστοσελίδας και των περιεχόμενων σε αυτήν πληροφοριών.
Η χρήση του site www.crewlist.gr διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Οι παρακάτω όροι χρήσης έχουν εφαρμογή στον ιστότοπο www.crewlist.gr, το οποίο μπορεί να αναφέρεται παρακάτω ως «Ιστοσελίδα», «crewlist.gr», «ιστότοπος», «εμάς», «εμείς», «μας» κλπ.

Με την είσοδο του χρήστη στο διαδικτυακό τόπο www.crewlist.gr τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση των όρων χρήσης, αποδέχεται τους όρους αυτούς και παραιτείται από κάθε αξίωση ήθελε προκύψει από την επίσκεψη του στο www.crewlist.gr καθώς η χρήση του συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση στους συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις.
To web site crewlist.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών χωρίς προειδοποίηση, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες μέσα από την σελίδα του www.crewlist.gr ή/και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, για οποιαδήποτε αλλαγή, τροποποίηση ή προσθήκη πραγματοποιείται. Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από την στιγμή της ανάρτησης της εν λόγω αλλαγής στο διαδικτυακό χώρο www.crewlist.gr.
Τυχόν ακυρότητα κάποιων όρων του παρόντος δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από το crewlist.gr των εκ των παρόντων όρων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά. Το crewlist.gr δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά ακραία καιρικά φαινόμενα, σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, καταστάσεις ανάγκης κλπ.
To crewlist.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που τυχόν προκύψει σχετικά με την χρήση του διαδικτυακού χώρου ή για το περιεχόμενο οποιασδήποτε αναφοράς ή σύνδεσης με εξωτερικές ιστοσελίδες και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των τελευταίων με οποιονδήποτε τρόπο. Ο κίνδυνος βλάβης ή ζημίας αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από το χρήστη.

1. Οι υποχρεώσεις των χρηστών – Προσωπικά Δεδομένα- Newsletter

Το site www.crewlist.gr δίνει τη δυνατότητα εγγραφής χρήστη τόσο στις βάσεις δεδομένων του όσο και στη λίστα παραληπτών. Για την εγγραφή του χρήστη απαιτείται η υποβολή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του χρήστη. Ο χρήστης λαμβάνει e-mail οδηγιών εγγραφής.

Η υπηρεσία εγγραφής και Newsletter παρέχεται από το crewlist.gr . Κατά την λήψη του Newsletter παρέχεται και η δυνατότητα διαγραφής (unsbuscribe).
To www.crewlist.gr/ είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του.
Ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τον εκάστοτε διαχειριστή της ιστοσελίδας www.crewlist.gr/ προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του είτε τηλεφωνικά στο τηλ. 00302102201858 είτε με ηλεκτρονική αλληλογραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση info at @ crewlist.gr
2. Τροποποίηση των όρων του παρόντος
Το www.crewlist.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από την στιγμή της ανάρτησης της εν λόγω αλλαγής στο διαδικτυακό χώρο www.crewlist.gr

3. Δήλωση νομικού περιεχομένου- Αποποίηση ευθυνών

Η παρούσα ιστοσελίδα σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι παρέχει συμβουλές προς οιονδήποτε χρήστη αυτής και σε καμία περίπτωση οι πληροφορίες που περιλαμβάνει δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελούν σχέση παρόχου – πελάτη .
Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν νομική σύμβαση ή άλλη συμφωνία, σύμβαση, συμβουλή ή συμβόλαιο οποιουδήποτε είδους μεταξύ του www.crewlist.gr, των συντακτών του ή οποιουδήποτε σχετικού προσώπου ή φορέα και οποιουδήποτε τρίτου μέρους, εκτός αν ορίζεται ρητά.
Παρά το γεγονός ότι οι πληροφορίες που βρίσκονται στο www.crewlist.gr θεωρούνται αξιόπιστες, δεν δίνεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με την ακρίβεια, την επάρκεια, την πληρότητα, τη νομιμότητα, την αξιοπιστία, ή τη χρησιμότητά τους, λαμβανομένων είτε μεμονωμένα είτε στο σύνολό τους. Όλες οι πληροφορίες παρέχονται “ως έχουν”.
Ισχύει αποποίηση κάθε ευθύνης για όλες τις εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων – αλλά μη περιοριζομένων – σε σιωπηρές εγγυήσεις αποτελεσματικότητας, εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, την ελευθερία από τη μόλυνση από τους ιούς των υπολογιστών, καθώς και τη μη παραβίαση κάθε είδους πνευματικών, βιομηχανικών, ιδιοκτησιακών ή οποιουδήποτε άλλου είδους δικαιωμάτων.
Είναι δυνατό να γίνονται περιοδικά αλλαγές στις πληροφορίες, οι οποίες μπορεί να ενσωματωθούν στο περιεχόμενο της σελίδας ή όχι, χωρίς να απαιτείται κανενός είδους προηγούμενη προειδοποίηση.
Αν βρείτε τυχόν λάθη ή παραλείψεις, σας ενθαρρύνουμε να τους αναφέρετε μέσω e-mail είτε στους συντάκτες είτε στο: info at @ crelist.gr

Το www.crewlist.gr, οι συντάκτες του, καθώς και κάθε σχετιζόμενο πρόσωπο:
– δεν είναι υπεύθυνα για οποιαδήποτε ακατάλληλη ή λανθασμένη χρήση των πληροφοριών αυτής της ιστοσελίδας,
– δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη απέναντι στον οποιονδήποτε τρίτο για τη χρήση που κάνει ή την εμπιστοσύνη που δείχνει σ’ αυτές τις πληροφορίες,
– δεν ευθύνονται για τυχόν βλάβες ή ζημίες (οποιουδήποτε τύπου, για οποιονδήποτε λόγο, όπως και αν προκλήθηκαν) που προκύπτουν με οποιονδήποτε τρόπο από τη χρήση αυτού του δικτυακού ιστότοπου, ακόμη και αν έχει υπάρξει προειδοποίηση για την πιθανότητα επέλευσης της ζημίας αυτής.
3. 1. Δήλωση Αποποίησης Ευθυνών από Φερόμενη Επιδοκιμασία, Σύσταση, ή Εύνοια οποιουδήποτε είδους.

Το www.crewlist.gr μπορεί μερικές φορές να προσφέρει ή να αναφέρεται σε περιεχόμενο που παρέχεται από τρίτους. Οποιαδήποτε γνώμη, συμβουλή, δήλωση, υπηρεσία, προσφορά, πληροφορία ή περιεχόμενο οποιουδήποτε είδους που εκφράζονται ή διατίθενται από τρίτους καταλογίζονται σε αυτούς και δεν απηχούν κατ ‘ανάγκη αντιλήψεις του www.crewlist.gr
Αναφορά σε συγκεκριμένο εμπορικό προϊόν, διαδικασία, συλλογικότητα ή υπηρεσία με την εμπορική επωνυμία, διακριτικό τίτλο, εμπορικό σήμα, κατασκευαστή, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο δεν αποτελεί, ούτε υπονοεί την επιδοκιμασία, σύσταση, ή εύνοια του www.crewlist.gr
3. 2. Δήλωση Αποποίησης Ευθυνών για τους Εξωτερικούς Συνδέσμους
Το www.crewlist.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο οποιασδήποτε αναφοράς ή σύνδεσης με εξωτερικές ιστοσελίδες και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των τελευταίων με οποιονδήποτε τρόπο. Ο κίνδυνος βλάβης ή ζημίας αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από το χρήστη. Σύνδεσμοι από τις σελίδες του www.crewlist.gr σε άλλους δικτυακούς τόπους δεν συνιστούν σύσταση, έγκριση ή συμφωνία από το www.crewlist.gr
Αυτές οι συνδέσεις παρέχονται ως υπηρεσία πληροφόρησης και μόνο. Είναι ευθύνη του χρήστη να αξιολογήσει το περιεχόμενο και τη χρησιμότητα των πληροφοριών που λαμβάνονται από άλλους δικτυακούς τόπους. Θα πρέπει να απευθύνει οποιεσδήποτε ανησυχίες σχετικά με οποιαδήποτε εξωτερική σύνδεση με το διαχειριστή ή τον υπεύθυνο αυτής της ιστοσελίδας. Εάν επιλέξετε να ακολουθήσετε ένα από αυτούς τους συνδέσμους, οι πολιτικές της εξωτερικής αυτής σελίδας τίθενται σε ισχύ μέχρι να επιστρέψετε στο www.crewlist.gr

3. 3. Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης από Καθήκον Εξακολούθησης Παροχής Δεδομένων.
Λόγω της δυναμικής φύσης του Διαδικτύου, τους πόρους που τη μία μέρα είναι δωρεάν και διαθέσιμοι στο κοινό και την άλλη μπορεί να απαιτούν καταβολή τέλους ή να έχουν περιορισμένη πρόσβαση, και την τοποθεσία των αντικειμένων, που μπορεί να αλλάζει με τις αναδιαρθώσεις μενού, αρχικής σελίδας και αρχείων που αναδιοργανώνονται, η χρήση της ιστοσελίδας γίνεται με αποκλειστικό κίνδυνο του χρήστη. Το crelist.gr δεν εγγυάται ότι οι υπηρεσίες του θα είναι αδιάκοπες και ελεύθερες σφαλμάτων. Τα έγγραφα καθώς και τα σχετικά γραφικά που δημοσιεύονται στην παρούσα ιστοσελίδα μπορεί να περιέχουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Αλλαγές στις πληροφορίες μπορούν να λαμβάνουν χώρα οποιαδήποτε στιγμή.
3. 4. Ανάλογη εφαρμογή των Όρων Χρήσης και στις Ιστοσελίδες Κοινωνικής Δικτύωσης
Οι όροι χρήσης του παρόντος ιστότοπου εφαρμόζονται ανάλογα και στα προφίλ, στις ομάδες, το chat, και γενικότερα στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης όπου το crewlist.gr διατηρεί παρουσία με τον οποιονδήποτε τρόπο.
4. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Κάθε κείμενο, ιδέα, πρόταση, εικόνα, σήμα, διακριτικό γνώρισμα κτλ που περιέχεται στην παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί πνευματικό δημιούργημα του Γεωργίου Βλάμη και απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση, αναπαραγωγή, ανατύπωση, αναδημοσίευση, αντιγραφή, τροποποίηση, διανομή έστω και τμηματικά αυτού χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη της σελίδας.

Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα μεμονωμένης αποθήκευσης και δη τμήματος του περιεχομένου αυτού για προσωπική και μόνον χρήση και ουχί δια δημόσια ή εμπορική χρήση και πάντοτε με μνεία προέλευσής τους από το www.crewlist.gr, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Οιαδήποτε απαγορευμένη, άλλως μη ρητά εξουσιοδοτημένη χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας, κατά τα ανωτέρω συνεπάγεται αστικές ή/και ποινικές ευθύνες.
Σε περίπτωση αναδημοσίευσης ήδη δημοσιευθέντος κειμένου η συντακτική ομάδα του www.crewlist.gr δηλώνει ότι τούτο λαμβάνει χώρα χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης, αλλά για την πληρέστερη πληροφόρηση του χρήστη / κοινού και μόνο και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του καθώς και του δημιουργού του, εφόσον τα στοιχεία αυτά παρατίθενται στην πηγή προέλευσης, σε εφαρμογή της νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων, αλλά και της συνταγματικά κατοχυρωμένης ελεύθερης διάδοσης της πληροφορίας.
5. Hosts – Hyperlinks Banners- Περιορισμός Ευθύνης
Το www.crewlist.gr δίνει τη δυνατότητα διασύνδεσης με άλλες ιστοσελίδες μέσω συνδέσμων, αποκλειστικά και μόνον προς διευκόλυση του επισκέπτη ή/και χρήστη. Το www.crewlist.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων τόπων (websites) και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω σύνδεσμων, (hyperlinks) ή διαφημιστικών τίτλων (banners). Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, οι επισκέπτες ή/και χρήστες οφείλουν να απευθυνθούν απευθείας στους αντίστοιχους τόπους (web sites) και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους του www.crewlist.gr μη ευθυνόμενου καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Το www.crewlist.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των τόπων αυτών και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
Στην σελίδα του www.crewlist.gr δίνεται η δυνατότητα στον επισκέπτη/χρήστη να χρησιμοποιήσει εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης τα οποία, είτε τον παραπέμπουν σε εξωτερικές σελίδες που σχετίζονται με την εταιρεία είτε εμφανίζουν σχετικές πληροφορίες στο profile του εκάστοτε χρήστη στο αντίστοιχο μέσο κοινωνικής δικτύωσης που θα επιλέξει. H χρήση οποιουδήποτε από τους συνδέσμους που αφορούν τα πρόσθετα κοινωνικής δικτύωσης υπόκεινται στους όρους χρήσης του εκάστοτε δικτύου.
6. Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία τοποθετούνται στη συσκευή σας για την αποθήκευση δεδομένων και τα οποία μπορούν να ανακληθούν από έναν διακομιστή web στον τομέα που τοποθέτησε το cookie. Χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοιες τεχνολογίες, για να αποθηκεύουμε και να σεβόμαστε τις προτιμήσεις και τις ρυθμίσεις σας, να καταπολεμούμε τις απάτες, να αναλύουμε τις επιδόσεις των προϊόντων μας και για άλλους νόμιμους σκοπούς, όπως περιγράφεται παρακάτω.
To site www.crewlist.gr έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης, αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του, κάνοντας την περιήγηση φιλικότερη στους χρήστες. Τα cookies είναι μικρά αρχεία (text files) τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή που χρησιμοποιεί ο χρήστης, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγουν πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβασή τους σε αυτή καθώς και για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου είναι χρήσιμες, δημοφιλείς ή για λόγους marketing.
Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα www.crewlist.gr. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies του ιστοτόπου μας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από το www.crewlist.gr αλλά και από συνεργαζόμενες επιχειρήσεις όπως λχ την Google για στατιστικούς σκοπούς.
Ο ιστότοπος μας παρέχει περισσότερες επιλογές ρυθμίσεων για τα επί μέρους cookies. Περαιτέρω, ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του, ώστε να μην λαμβάνει cookies, είτε συνολικά είτε κατά περίπτωση, ή να επιλέξει την αυτόματη διαγραφή τους κατά την έξοδο από την ιστοσελίδα.
Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τα Cookies ανατρέχοντας στην Πολιτική Cookies και την Ασφάλεια Δεδομένων που έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του www.crewlist.gr.

7. Πολιτική Ιδιωτικότητας και Προσωπικά Δεδομένα
7.1 Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα
Τα προσωπικά δεδομένα είναι δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου και η προστασία τους είναι σημαντική για εμάς. Στόχος μας είναι να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ειλικρινείς και διαφανείς όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, καθώς και τον τρόπο που τα επεξεργαζόμαστε βάσει του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (γνωστού ως “ΓΚΠΔ”) της ΕΕ. Η επιχείρησή μας συμμερίζεται απόλυτα την ανησυχία σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα.
7. 2. Τί είδους πληροφοριών συλλέγουμε
Το μοναδικό είδος προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε είναι το email (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) σας, και όποιο άλλο προσωπικό στοιχείο εσείς οι ίδιοι αποφασίσετε με την ελεύθερη βούλησή σας να αναρτήσετε, αν και όποτε εσείς το αποφασίσετε να εγγραφείτε στη βάση δεδομένων του crewlist.gr ή και στις αυτόματες ειδοποιήσεις του «www.crewlist.gr».
7.3. Φόρμα Επικοινωνίας
Τα προσωπικά δεδομένα που μας γνωστοποιούνται μέσω της φόρμας επικοινωνίας συλλέγονται και επεξεργάζονται μόνο εάν και εφόσον επιλέξετε να τη χρησιμοποιήσετε, και μόνο στα πλαίσια της αιτηθείσας από εσάς επικοινωνίας.
7. 4. Συνδρομή μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
Η συλλογή γίνεται με αυτόματο τρόπο μέσω του crewlist.gr.

Όταν γράφετε το email σας, ή όποια άλλα στοιχεία αποφασίσετε, αυτό καταχωρείται σε μία βάση δεδομένων στην οποία έχουμε πρόσβαση μόνο εμείς και φιλοξενείται (hosted) από εμάς και τον πάροχο web hosting.
Η υπηρεσία στέλνει αυτόματα ενημερώσεις στις καταχωρημένες ηλεκτρονικές διευθύνσεις, σε συχνότητα που εσείς επιλέγετε, για κάθε νέα ανάρτηση στο www.crewlist.gr
Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε, ανοίγοντας ένας ένα οποιοδήποτε μήνυμα που σας έχει έρθει από το crewlist.gr πηγαίνοντας κάτω από το κείμενο του μηνύματος, στο σύνδεσμο “unsubscribe” (ελληνιστί «διαγραφή»).
Σε περίπτωση που επιλέξετε αυτή την οδό, η διαγραφή σας γίνεται και πάλι αυτόματα και το www.crewlist.gr δε θα έχει καμία επικοινωνία μαζί σας από εκεί και πέρα.
Αν τυχόν παρατηρήσετε ότι συνεχίζεται η λήψη ενημερώσεων παρά το ότι έχετε διαγραφεί, σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το info at @ crewlist.gr και θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να προστατέψουμε τα δεδομένα σας και να διαγραφείτε από τη λίστα μας.

Το ίδιο ισχύει και για κάθε άλλη βάση δεδομένων στην οποία έχετε εγγραφεί.
Το ίδιο ισχύει και για κάθε πληροφορία «ανεβάσατε» με τα βιογραφικά σας.
7. 5. Διαχείριση των Διευθύνσεων Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
Δεν κάνουμε κανέναν απολύτως έλεγχο για την εγκυρότητα του email σας ή τυχόν άλλα στοιχεία που προκύπτουν (πχ το όνομά σας, αν το χρησιμοποιείτε ως τμήμα της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
Το www.crewlist.gr δε θα σας στείλει ποτέ spam (αζήτητη επικοινωνία), ούτε θα προβεί σε κοινοποίηση εμπορικού, πολιτικού ή διαφημιστικού ή άλλου είδους ενοχλητικού περιεχομένου.
Διατηρεί όμως το δικαίωμα, για όσο καιρό δεν έχετε διαγραφεί από τη λίστα επαφών του, να σας ενημερώνει με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για κάθε έκτακτο γεγονός ή ανακοίνωση που θα έχει σχέση με την ιστοσελίδα ή τις θεματικές του (πχ αφιερώματα, εκδηλώσεις, έκτακτη νομοθεσία, συμμετοχή, δράσεις, εκδηλώσεις κλπ).

Το www.crewlist.gr δε θα δώσει ποτέ εν γνώσει του τα στοιχεία σας σε κανένα τρίτο μέρος και για κανέναν απολύτως λόγο, εκτός αν πρόκειται:
– για τρίτα μέρη που πιθανόν να επιλέξουμε ή να προσλάβουμε για να μας προσφέρουν υπηρεσίες περαιτέρω διάδοσης πληροφορίας (πχ υπηρεσίες όπως το mailchimp), τα οποία – φυσικά – δεν είναι εξουσιοδοτημένα, ούτε έχουν δυνατότητα να κρατούν, χρησιμοποιούν ή να επεξεργάζονται με οποιονδήποτε τρόπο τα δεδομένα σας χωρίς την ενεργό συμμετοχή του www.crewlist.gr
– αν πρόκειται για συμμόρφωση προς ένταλμα εισαγγελέα, βούλευμα ή απόφαση δικαστηρίου ή άλλης ανεξάρτητης αρχής που να έχει εκδοθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων ανατρέχοντας στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του crewlist.gr
8. Ασφάλεια των Δεδομένων
Το www.crewlist.gr λαμβάνει κάθε συνετή προφύλαξη και προβαίνει σε κάθε εύλογη ενέργεια για να είναι τα δεδομένα σας ασφαλή.

Η επιλογή της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, άλλωστε, έγινε έτσι ώστε να εμφιλοχωρούν όσο το δυνατόν λιγότερα (ανθρώπινα) λάθη.
Καμία κίνηση, όμως, στο Διαδίκτυο δεν είναι 100% ασφαλής. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να έχετε υπόψη σας σε κάθε περίπτωση: είτε δίνετε το email σας, είτε σχολιάζετε ένα άρθρο, είτε μας στέλνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης.
9. Πολιτική Σχολίων
Το www.crewlist.gr διατηρεί το δικαίωμα να ενεργοποιήσει υπηρεσίες έγκρισης ή μετριασμού ή ακόμα και απαγόρευσης σχολίων ή / και ανώνυμου σχολιασμού.
Πρέπει να σημειωθούν τα εξής:
– Κάθε σχόλιο αντιπροσωπεύει τον σχολιαστή του και μόνο, και δεν απηχεί κατ’ ανάγκην τις αντιλήψεις του www.crewlist.gr
– Υβριστικά, δυσφημιστικά ή άλλα παράνομα σχόλια δε θα γίνονται σε καμία περίπτωση ανεκτά.
– Σε καμία απολύτως περίπτωση δε θα γίνονται ανεκτά υβριστικά σχόλια που απευθύνονται στους υπόλοιπους σχολιαστές του www.crewlist.gr
– Πέρα από τα παράνομα σχόλια, απαγορεύονται τα σχόλια που είναι σκοπίμως εκτός θέματος, άσχετα, προκλητικά και έχουν σκοπό να προκαλέσουν εκρηκτικές αντιδράσεις (Τρολ, Troll).

Το www.crewlist.gr διατηρεί το δικαίωμα της απροειδοποίητου και αναιτιολόγητου αποκλεισμού (block) χρηστών που έχουν παραβιάσει τους όρους χρήσης.
10. Εφαρμοστέο Δίκαιο
Σε περίπτωση αμφισβήτησης ή οποιασδήποτε αξίωσης σχετικά με τον παρόντα δικτυακό τόπο, θα ισχύει το ελληνικό δίκαιο, ανεξαρτήτως του είδους της διαφοράς.
Για όλες τις ενέργειες ή νομικές διαδικασίες που προκύπτουν ή σχετίζονται με τους παρόντες Όρους Χρήσης , την ισχύ τους, την εφαρμογή, την εκπλήρωση ή παραβίαση ή το περιεχόμενό τους, αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια (και δη τα Δικαστήρια Αθηνών), των οποίων την δικαιοδοσία αναγνωρίζετε αμετάκλητα.
Παρά τα ανωτέρω, ο ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας crewlist.gr διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του ενώπιον των δικαστηρίων του τόπου παραβίασης των όρων χρήσης

Το site www.crewlist.gr ανήκει αποκλειστικά και κύρια στον επιχειρηματία Γεώργιο Βλάμη και ο σκοπός ύπαρξής του είναι ενημερωτικός και αφιλοκερδής.

Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση της παρούσης υπηρεσίας θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται,
χωρίς καμία εξαίρεση αλλά και τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου www.crewlist.gr

Οποιοιδήποτε άλλοι Όροι και Προϋποθέσεις αποκλείονται ρητώς.

Γενική αποποίηση ευθυνών
Χρησιμοποιήστε το crewlist.gr και το chat υπ’ ευθύνη σας.

To crewlist.gr είναι εθελοντική ένωση ατόμων και ομάδων που δίνει τη δυνατότητα σε επαγγελματίες του θαλασσίου τουρισμκού να αναρτούν βιογραφικά και σε εργοδότες να λαμβάνουν γνώση της ύπαρξης αυτών.
Κατά την παραμονή σας στο crelist.gr απαλάσσετε τους ιδιοκτήτες και συντελεστές του crewlist.gr από ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ, διαφορετικά αποσυνδεθείτε αμέσως.

Παρακαλούμε να λάβετε υπ’ όψιν ότι οι πληροφορίες που βρίσκονται εδώ δεν έχουν απαραιτήτως ελεγχθεί από επαγγελματίες με την απαραίτητη πείρα, ώστε να φτάνουν σε εσάς πλήρεις, εξακριβωμένες ή αξιόπιστες.
Τα βιογραφικά και οι ζητήσεις εργασίας αναρτώνται υπ’ ευθύνη των συντακτών τους αποκλειστικά και μόνον. ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ.

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες στο xrewlist.gr .
Εντούτοις παρακαλούμε να λάβετε υπ’ όψιν ότι το crewlist.gr δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη, την εγκυρότητα των στοιχείων που βρίσκονται εδώ.
Αυτά μπορεί να είχαν πρόσφατα αλλάξει, βανδαλιστεί ή μεταβληθεί από κάποιον, η άποψη του οποίου δεν αντιστοιχεί με την τρέχουσα γνώση στον ιδιαίτερο τομέα που σας ενδιαφέρει.

Το περιεχόμενο δεν αναθεωρείται ομοιόμορφα.
Ενώ οι αναγνώστες μπορεί να διορθώσουν τα λάθη ή να αφαιρέσουν τις λανθασμένες προτάσεις, δεν έχουν κανένα νομικό καθήκον να το πράξουν και, ως εκ τούτου, όλες οι πληροφορίες που διαβάζονται εδώ παρέχονται
χωρίς οποιαδήποτε υπονοούμενη εγγύηση για οποιονδήποτε σκοπό ή χρήση.

Καμία επακόλουθη ζημία δεν μπορεί να καταλογιστεί στο crewlist.gr και τους σχετιζόμενους με αυτό, δεδομένου ότι είναι ελεύθερα αναπτυσσόμενη εθελοντική ένωση ατόμων, που αποσκοπούν να δημιουργήσουν
ενημερωτικούς πόρους ανοιχτού περιεχομένου στο διαδίκτυο χωρίς καμία οικονομική απολαβή.
Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται σε εσάς δωρεάν και δεν υφίσταται καμία συμφωνία ή συνεννόηση ανάμεσα σε εσάς και το crewlist.gr σχετικά με τη χρήση ή την τροποποίηση αυτών των πληροφοριών πέρα
από την Άδεια Ελεύθερης Τεκμηρίωσης GNU ούτε είναι κάποιος στο crewlist.gr αρμόδιος να εξετάζει αν κάποιος αλλάξει, διορθώσει, τροποποιήσει ή αφαιρέσει οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορεί να έχουν αναρτηθεί στο
crewlist.gr ή σε οποιοδήποτε από τα σχετικά προγράμματά του.

Δεν υπάρχει επίσημη αξιολόγηση
Εργαζόμαστε εθελοντικά στην ανάπτυξη τρόπων με τους οποίους να επιλέγονται και να προβάλλονται οι πιο αξιόπιστες εκδόσεις βιογραφικών ή εργοδοτικών προτάσεων πριν δημοσιευτούν.
Ως προς το σύστημα αξιολόγησης, αυτό είναι καθαρά υποκειμενικό και εθελοντικό.

Κανείς από τους συντάκτες, τους συνεισφέροντες, τους χορηγούς, τους διαχειριστές, τους χρήστες ή οποιουσδήποτε άλλους συνδέονται με το crewlist.gr με οποιονδήποτε τρόπο δεν μπορεί να θεωρηθεί αρμόδιος
για την εμφάνιση οποιωνδήποτε ανακριβών ή δυσφημιστικών πληροφοριών ή για τη χρήση των στοιχείων που περιλαμβάνονται ή συνδέονται σε αυτές τις ιστοσελίδες.

Δεν υπάρχει συμβόλαιο· περιορισμένη άδεια
Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε πως οι παρεχόμενες πληροφορίες δίδονται ελεύθερα και ότι κανένα είδος συμφωνίας ή σύμβασης δεν δημιουργείται ανάμεσα σε εσάς και τους ιδιοκτήτες ή χρήστες αυτού
του ιστοτόπου, περιλαμβανομένων των ιδιοκτητών των διακομιστών στους οποίους φιλοξενείται, των μεμονωμένων συνεισφερόντων στo crewlist.gr, οποιουδήποτε διαχειριστή, χρήστη ή οποιουδήποτε που με
οποιονδήποτε τρόπο συνδέεται με αυτό το εγχείρημα ή με αδελφικά εγχειρήματα υποκείμενα άμεσα σε αξιώσεις σας εναντίον τους.
Σας χορηγείται περιορισμένη άδεια να αντιγράψετε οτιδήποτε από αυτόν τον ιστοχώρο.
Αυτό δεν δημιουργεί ούτε υπονοεί οποιαδήποτε συμβατική ή μη ευθύνη εκ μέρους του crewlist.gr ή οποιουδήποτε από τους εκπροσώπους, τα μέλη, τους οργανωτές ή άλλους χρήστες.

Σήματα
Οποιαδήποτε εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, σήματα συλλόγων, δικαιώματα σχεδιασμού ή παρόμοια δικαιώματα που αναφέρονται, χρησιμοποιούνται ή μνημονεύονται στο xrewlist.gr
είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Η χρήση τους εδώ δεν υπονοεί ότι μπορείτε να τα μεταχειριστείτε για οποιονδήποτε άλλον σκοπό εκτός από την ίδια ή παρόμοια ενημερωτική χρήση,
όπως προβλέπεται από τους αρχικούς συντάκτες αυτών.
To crewlist.gr είναι καθα΄ρα ενημερωτικό web site. Οι ιστότοποι crewlist.gr ούτε εξουσιοδοτούνται ούτε συνδέονται με οποιονδήποτε από τους κατόχους οποιωνδήποτε
δικαιωμάτων και επομένως το crewlist.gr δεν μπορεί να χορηγήσει δικαιώματα χρήσης υλικού που προστατεύεται με άλλον τρόπο.

Νομική δικαιοδοσία
Η χρήση οποιασδήποτε τέτοιας ή παρόμοιας άυλης ιδιοκτησίας εκ μέρους σας γίνεται με δική σας ευθύνη.
Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι πληροφορίες που βρίσκονται εδώ μπορεί να προκαλούν παραβίαση των νόμων της χώρας ή της επικράτειας από την οποία έχετε πρόσβαση σε αυτές.
To crewlist.gr δεν ενθαρρύνει την παραβίαση οποιωνδήποτε νόμων.
Οι νόμοι στη χώρα σας μπορεί να μην αναγνωρίζουν τόσο ευρεία προστασία της ελεύθερης έκφρασης όσο οι νόμοι ή οι αρχές στο πλαίσιο του χάρτη των Η.Ε. και, υπό αυτή τη μορφή,
to crewlist.gr δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνo για οποιεσδήποτε πιθανές παραβιάσεις τέτοιων νόμων, αν τo συνδέσετε με συγκεκριμένη περιοχή ή χρησιμοποιήσετε οποιεσδήποτε
από τις πληροφορίες που περιέχονται εδώ.

Το crewlist.gr αποτελεί εθελοντική μη κερδοσκοπική κίνηση και ουδέποτε θα ζητήσει οικονομικό αντάλλαγμα από υποψηφίους ή εργοδότες.
Κατά συνέπεια, το παρόν web site crewlist.gr και οποιοσδήποτε σχετίζεται με web site αυτό, ιδιοκτήτης, διαχειριστής, κοκ, ουδεμία ευθύνη φέρει για οτιδήποτε.

Οι πληροφορίες και η καθοδήγηση σε αυτές τις ιστοσελίδες crewlist.gr στοχεύουν στο να βοηθήσουν χωρις αντάλλαγμα επαγγελματίες του θαλασσίου τουρισμού στο να δημοσιέυσουν τα βιογραφικά τους και τίποτε διαφορετικό από αυτό.

Οι πληροφορίες που αναρτώνται στο xrewlist.gr προορίζονται στο να χρησιμεύσουν αποκλειστικά ως εργαλείο ενημέρωσης.
ΟΙ πληροφορίες δεν δημιουργούν κανένα εκτελεστό δικαίωμα ή προσδοκία.

Το παρόν crewlist.gr σας προσφέρεται δωρεάν και “όπως είναι”.
Η ευθύνη χρήσης είναι αποκλειστικά δική σας.

Crewlist.gr is the web site that gives free of charge to the professionals in the field Skippers – Hostess – Crew the space they need to meet, discuss, propose, consult, decide and promote their services to Greek and foreign shipowners, customers and companies in the maritime tourism industry as a Skipper – Hostess – Crew Professionals Database, aggregate, as Skipper – Hostess Professionals – Crews from skipper – hostess position coverage for one week, up to national or international transfers.

Crewlist.gr also aims to inform professionals daily – on a non-profit basis – about institutional and other issues that concern them, giving them official and valid answers.

Today, anyone who needs Skipper – Hostess – Crew services has the ability to communicate and consult with them directly, clearly and openly in advance. The final Greek or foreign charterer, charter broker, yacht owner, or any interested person, can post inquiries to professionals after describing exactly what they are looking for, the customer’s preferences and experience on a boat in general and the experience on a boat in Greece. the number of passengers, the type of boat and her cabins, how to work with the professional as well as to answer any questions of professionals who may be interested in the specific job post.

Please read the disclaimer / Privacy policy before continuing

Disclaimer / Denial of responsibility

Please read the website’s terms of use carefully before deciding to use it.
The following terms of use apply to the website www.crewlist.gr, which may be referred to below as “Website”, “website”, “us”, “us”, “our” etc.
They are intended to inform you about the information and personal data we collect, how we use it, how we protect it and what kind of choices you have regarding your privacy.

If a user does not agree with these terms, he must refrain from using the website and the information contained therein.
The use of the site www.crewlist.gr is governed by the present terms and conditions, which users are requested to read carefully and comply with. The following terms of use apply to the website www.crewlist.gr, which may be referred to below as “Website”, “crewlist.gr”, “website”, “we”, “we”, “our”, etc.
By entering the website www.crewlist.gr the user is presumed to have read the terms of use, accepts these terms and waives any claim that may arise from his visit to www.crewlist.gr as his use implies an express and unconditional consent and agreement to the specific terms and conditions.

The web site crewlist.gr reserves the right to modify or renew the terms and conditions of transactions without warning, and undertakes the obligation to inform users through the www.crewlist.gr page and/or by any other suitable means, for any change, modification or addition made. The modification or renewal will be valid from the moment of the posting of said change on the website www.crewlist.gr.

Any invalidity of some of the terms herein does not result in the invalidity of the rest. Crewlist.gr’s non-exercise of its rights under these terms does not imply a waiver of these rights. crewlist.gr is not responsible for a breach of these terms due to force majeure, such as indicative extreme weather events, earthquakes, floods, fires, emergency situations, etc.

crewlist.gr bears absolutely no responsibility for any damage that may occur in relation to the use of the website or for the content of any reference or connection to external websites and is not responsible for the content of the latter in any way. The risk of harm or damage is assumed entirely by the user.

1. User obligations – Personal Data – Newsletter

The site www.crewlist.gr enables user registration both in its databases and in the list of recipients. For user registration, submission of the user’s email address is required. The user receives an e-mail with registration instructions.
The registration and Newsletter service is provided by crewlist.gr. When receiving the Newsletter, the option to unsubscribe is also provided.
www.crewlist.gr/ may process part or all of the data sent by users for statistical purposes and to improve its services – information.

The user can contact the respective administrator of the website www.crewlist.gr/ in order to verify the existence of the personal file, its correction, its change or its deletion either by telephone at tel. 00302102201858 or by e-mail at the e-mail address info at @ crewlist.gr

2. Modification of the terms hereof
www.crewlist.gr reserves the right to modify or renew the terms and conditions herein without prior notice. The modification or renewal will be valid from the moment of the posting of said change on the website www.crewlist.gr

3. Legal Statement – Disclaimer

This website can in no way be considered to provide advice to any of its users and in no case can the information it contains be considered to be a provider-client relationship.
All information provided on this website is provided for informational purposes only and does not constitute a legal contract or other agreement, contract, advice or contract of any kind between www.crewlist.gr, its editors or any related person or entity and any third party , unless expressly stated.
Despite the fact that the information found on www.crewlist.gr is considered reliable, no warranty, express or implied, is given regarding its accuracy, adequacy, completeness, legality, reliability, or usefulness, whether received or individually or as a whole. All information is provided “as is”.
All warranties of any kind, express or implied, including – but not limited to – implied warranties of efficacy, merchantability, fitness for a particular purpose, freedom from infection by computer viruses, and non-infringement of any kind of intellectual, industrial, proprietary or any other kind of rights.
It is possible to periodically make changes to the information, which may or may not be incorporated into the content of the page, without requiring any kind of prior warning.

If you find any errors or omissions, we encourage you to report them via e-mail either to the editors or to: info at @ crelist.gr

www.crewlist.gr, its editors, as well as any related person:
– are not responsible for any inappropriate or incorrect use of the information on this website,
– do not assume any responsibility towards any third party for the use they make of or the reliance they place on this information,
– are not responsible for any damage or loss (of any type, for any reason, however caused) resulting in any way from the use of this website, even if there has been a warning of the possibility of such damage.

3. 1. Disclaimer of Implied Endorsement, Recommendation, or Favor of any kind.

www.crewlist.gr may sometimes offer or refer to content provided by third parties. Any opinion, advice, statement, service, offer, information or content of any kind expressed or made available by third parties are attributed to them and do not necessarily reflect the views of www.crewlist.gr
Reference to a specific commercial product, process, collective or service by trade name, distinctive title, trademark, manufacturer, or in any other way does not constitute, nor imply the endorsement, recommendation, or favor of www.crewlist.gr

3. 2. Disclaimer for External Links
www.crewlist.gr bears absolutely no responsibility for the content of any reference or link to external websites and is not responsible for the content of the latter in any way. The risk of harm or damage is assumed entirely by the user. Links from the pages of www.crewlist.gr to other websites do not constitute a recommendation, approval or agreement by www.crewlist.gr
These links are provided as an informational service only. It is the user’s responsibility to evaluate the content and usefulness of information obtained from other websites. You should direct any concerns about any external link to the administrator or manager of this website. If you choose to follow one of these links, the policies of that external page take effect until you return to www.crewlist.gr

3. 3. Data Monitoring Duty Disclaimer.
Due to the dynamic nature of the Internet, resources that one day are free and publicly available and the next may require a fee or have restricted access, and the location of items, which may change with menu, homepage, and home page redesigns and files that are reorganized, the use of the website is at the sole risk of the user. crelist.gr does not guarantee that its services will be uninterrupted and error-free. The documents as well as related graphics published on this website may contain technical inaccuracies or typographical errors. Changes to information may occur at any time.

3. 4. Similar application of the Terms of Use to Social Networking Websites
The terms of use of this website apply accordingly to profiles, groups, chat, and in general to social networking sites where crewlist.gr maintains a presence in any way.

4. Intellectual Property Rights
Every text, idea, proposal, image, mark, distinguishing feature, etc. contained in this website is the intellectual creation of Georgios Vlamis and its use, reproduction, reprinting, republishing, copying, modification, distribution even in parts is prohibited in any way without the prior written consent of the owner of the page.

The user reserves the right to individually store and in particular part of this content for personal use only and not for public or commercial use and always with a mention of their origin from www.crewlist.gr, without affecting in any way the relevant intellectual and industrial property. Any prohibited, otherwise not expressly authorized use of the content of the website, according to the above, entails civil and/or criminal responsibilities.
In case of re-publication of an already published text, the editorial team of www.crewlist.gr declares that this takes place without the intention of commercial or other exploitation, but for the fuller information of the user / public and only and always under the condition of mentioning the source of its origin as and of its creator, as long as these details are listed in the source of origin, in application of copyright legislation, but also of the constitutionally guaranteed free dissemination of information.

5. Hosts – Hyperlinks Banners – Limitation of Liability
www.crewlist.gr enables interconnection with other websites through links, solely and solely for the convenience of the visitor and/or user. www.crewlist.gr does not control the availability, content, personal data protection policy, quality and completeness of the services of other sites (websites) and pages to which it refers via links, (hyperlinks) or advertising titles (banners). . Therefore, for any problem encountered during their visit/use, visitors and/or users must contact the respective websites and pages directly, which bear full responsibility for the provision of their www services. crewlist.gr not liable in any way. www.crewlist.gr should in no way be considered as endorsing or accepting the content or services of these sites and the pages to which it refers or that it is connected to them in any other way.
On the www.crewlist.gr page, the visitor/user is given the possibility to use social networking tools which either refer him to external pages related to the company or display relevant information in the profile of the respective user on the respective social media that will choose. The use of any of the links related to social networking plugins is subject to the terms of use of the respective network.

6. Cookies

Cookies are small text files that are placed on your device to store data and that can be retrieved by a web server in the domain that placed the cookie. We use cookies and similar technologies to store and respect your preferences and settings, to fight fraud, to analyze the performance of our products and for other legitimate purposes as described below.

The site www.crewlist.gr has the possibility to use cookies as part of the facilitation, but also of the operation of the services through its website, making browsing more user-friendly. Cookies are small files (text files) which are sent and stored on the computer used by the user, allowing websites to function seamlessly and without technical anomalies, to collect multiple user options, to recognize frequent users, to facilitate access them in it as well as for statistical reasons, in order to determine the areas in which the services of the website are useful, popular or for marketing reasons.

You must keep in mind that cookies are absolutely necessary in order for the www.crewlist.gr website to function properly and seamlessly. The information stored in the cookies of our website is used exclusively by www.crewlist.gr but also by cooperating companies such as Google for statistical purposes.

Our website provides more setting options for individual cookies. Furthermore, the user can configure his server so that he does not receive cookies, either in total or on a case-by-case basis, or choose their automatic deletion when exiting the website.
You can read more about Cookies by referring to the Cookies and Data Security Policy posted on the www.crewlist.gr website.

7. Privacy Policy and Personal Data

7.1 What is personal data
Personal data is data that can be used to identify a natural person and its protection is important to us. We aim to be as honest and transparent as possible about the personal data we collect and how we process it under the EU General Data Protection Regulation (known as “GDPR”). Our business fully shares the concern you in relation to your personal data.

7. 2. What kind of information we collect
The only type of personal data we collect is your email (email address), and any other personal information you yourself decide with your free will to post, although and whenever you decide to register in the crewlist.gr database or and in the automatic notifications of “www.crewlist.gr”.

7.3. Contact Form
The personal data communicated to us through the contact form is collected and processed only if and as long as you choose to use it, and only in the context of the communication requested by you.

7. 4. Subscription by Email
The collection is done automatically through crewlist.gr.

When you write your email, or any other information you decide, it is registered in a database to which only we have access and is hosted by us and the web hosting provider.
The service automatically sends updates to the registered email addresses, at a frequency you choose, for each new post on www.crewlist.gr
You can unsubscribe at any time you want, by opening any message you have received from crewlist.gr by going under the text of the message, to the “unsubscribe” link (“delete” in Greek).
In the event that you choose this route, you will be deleted again automatically and www.crewlist.gr will not have any communication with you from then on.
If you notice that you continue to receive updates despite being deleted, please contact info at @ crewlist.gr and we will do everything necessary to protect your data and remove you from our list.

The same goes for any other database you subscribe to.
The same goes for any information you “uploaded” with your resumes.

7. 5. Management of Email Addresses
We do absolutely no checking on the validity of your email or any other information that is generated (eg your name if you use it as part of your email address).
www.crewlist.gr will never send you spam (unsolicited communication), nor will it communicate commercial, political or advertising or any other type of disturbing content.
However, it reserves the right, as long as you have not been deleted from its contact list, to inform you by e-mail of any extraordinary event or announcement that will be related to the website or its themes (eg tributes, events, extraordinary legislation, participation, actions, events, etc.).

www.crewlist.gr will never knowingly give your details to any third party for any reason at all, unless:
– for third parties that we may choose or hire to offer us further information dissemination services (eg services such as mailchimp), which – of course – are not authorized, nor are they able to keep, use or process in any way the your data without the active participation of www.crewlist.gr
– if it is to comply with a public prosecutor’s order, will or decision of a court or other independent authority issued in accordance with current legislation.
You can read more about Personal Data Protection by referring to the Personal Data Protection Policy posted on the crewlist.gr website

8. Data Security
www.crewlist.gr takes every reasonable precaution and takes every reasonable action to keep your data safe.

After all, the choice of automated processing was made so as to encourage as few (human) errors as possible.
However, no traffic on the Internet is 100% secure. This is something to keep in mind in every situation: whether you give your email, comment on an article, send us emails or on social media pages.

9. Comment Policy
www.crewlist.gr reserves the right to activate approval or moderation services or even ban comments and/or anonymous commenting.
The following should be noted:
– Each comment represents the commenter alone, and does not necessarily reflect the views of www.crewlist.gr
– Abusive, defamatory or other illegal comments will not be tolerated under any circumstances.
– Under no circumstances will abusive comments addressed to the other commenters of www.crewlist.gr be tolerated
– In addition to illegal comments, comments that are deliberately off-topic, irrelevant, provocative and intended to provoke explosive reactions (Troll, Troll) are prohibited.

www.crewlist.gr reserves the right to unannounced and unjustified blocking of users who have violated the terms of use.

10. Applicable Law
In the event of a dispute or any claim relating to this website, Greek law shall apply, regardless of the nature of the dispute.
For all actions or legal proceedings arising from or related to these Terms of Use, their validity, application, fulfillment or violation or their content, the Greek Courts (in particular the Courts of Athens) are competent, whose jurisdiction you irrevocably acknowledge.
Notwithstanding the above, the owner of the crewlist.gr website reserves the right to exercise his legal rights before the courts of the place of violation of the terms of use

The site www.crewlist.gr belongs exclusively and primarily to the businessman Georgios Vlamis and its purpose of existence is informative and non-profit.

Every user who enters and makes use of this service is deemed to consent and unconditionally accept the terms set forth here,
without any exception but also the terms of use of the website www.crewlist.gr

Any other Terms and Conditions are expressly excluded.

General disclaimer
Use crewlist.gr and the chat at your own risk.

crewlist.gr is a voluntary association of individuals and groups that enables marine tourism professionals to post resumes and employers to be aware of their existence.
During your stay on crelist.gr, you release the owners and contributors of crewlist.gr from ALL RESPONSIBILITY, otherwise disconnect / log out immediately.

Please note that the information found here has not necessarily been checked by professionals with the necessary experience to reach you as complete, verified or reliable.
Resumes and job requests are posted under the sole responsibility of their editors. CAREFUL.

This does not mean that you will not find verified information on xrewlist.gr.
However, please note that crewlist.gr cannot guarantee, in any way, the validity of the information found here.
These may have been recently changed, vandalized or altered by someone whose view does not correspond with current knowledge in the particular area of interest.

Content is not reviewed uniformly.
While readers may correct errors or remove incorrect sentences, they have no legal duty to do so and therefore all information read here is provided
without any implied warranty for any purpose or use.

No consequential damages can be attributed to crewlist.gr and those related to it, since it is a freely growing voluntary association of individuals, who intend to create
open content informational resources on the internet without any financial reward.
This information is provided to you free of charge and there is no agreement or understanding between you and crewlist.gr regarding the use or modification of this information beyond by the GNU Free Documentation License nor is anyone at crewlist.gr responsible for reviewing whether anyone changes, corrects, modifies or removes any information that may have been posted on
crewlist.gr or any of its related programs.

There is no official rating
We volunteer to develop ways to select and screen the most reliable versions of resumes or job offers before they are published.
As for the rating system, this is purely subjective and voluntary.

None of the editors, contributors, sponsors, administrators, users or anyone else associated with crewlist.gr in any way can be considered responsible
to display any inaccurate or defamatory information or to use the information included or linked to on these websites.

No contract; limited license
Please make sure you understand that the information provided is freely given and that no kind of agreement or contract is created between you and its owners or users of the website, including the owners of the servers on which it is hosted, the individual contributors to crewlist.gr, any administrator, user or anyone who in any way related to this venture or sister ventures directly subject to your claims against them.

You are granted a limited license to copy anything from this website.
This does not create or imply any contractual or non-contractual liability on the part of crewlist.gr or any of its representatives, members, organizers or other users.

Signals / Trademarks
Any trademarks, service marks, club marks, design rights or similar rights mentioned, used or mentioned on xrewlist.gr
are the property of their respective owners. Their use here does not imply that you may treat them for any purpose other than the same or similar informational use; as intended by their original authors.

crewlist.gr is a purely informative website. The crewlist.gr websites are neither authorized nor affiliated with any of the owners of any rights and therefore crewlist.gr cannot grant rights to use material that is otherwise protected.

Legal Jurisdiction
Your use of any such or similar intangible property is at your own risk.
Please note that the information found here may violate the laws of the country or territory from which you access it.
crewlist.gr does not encourage the violation of any laws.

The laws in your country may not recognize as broad a protection of freedom of expression as the laws or principles under the UN Charter. and, in this form,
crewlist.gr cannot be held responsible for any possible violations of such laws if you link to a specific site or use any
from the information contained herein.

cewlist.gr is a voluntary non-profit movement and will never ask for financial compensation from candidates or employers.
Consequently, this web site crewlist.gr and anyone related to this web site, owner, manager, co-owner, no one is responsible for anything.

The information and guidance on these crewlist.gr websites are intended to help non-compensated marine tourism professionals publish their resumes and nothing else.

The information posted on crewlist.gr is intended to serve exclusively as an information tool.
The information does not create any enforceable rights or expectations.

This crewlist.gr is offered to you free of charge and “as is”.
Use is solely your responsibility.

Testimonials

Διεθνείς μεταφορές - International Boat deliveries
Μεταφορές εντός Ελλάδας - National boat deliveries (Greece)
Ναύλωση μιας εβδομάδας - One week booking
Ναύλωση δύο ή περισσοτέρων εβδομάδων - Two or more weeks
Ναύλωση μιας ημέρας- One day booking